Contact Solutions Ltd.
Εταιρία | Δελτία Τύπου | Εργασία | Επικοινωνία | English
Business Web ServicesMarketing ServicesCRMProjectsΑναζήτηση 
 
Live Help! with Chat & Email
Επικοινωνήστε ζωντανά μαζί μας τώρα!
Τι προσφέρει το Chat
Πως λειτουργεί
Χαρακτηριστικά
Πελάτες
Τιμολογιακή Πολιτική
Συχνές Ερωτήσεις
Παραδείγματα

     
   

Ελπίδα Καλλία
Marketing Manager
SAS Institute

Η συνεργασία μας με την Contact Solutions Ltd τα τελευταία 2 χρόνια χαρακτηρίζεται από τη δέσμευση των στελεχών της στην επιτυχία κάθε κοινής μας πρωτοβουλίας.

   
     
 

Live Chat & Email Management

Αυξήστε τις πωλήσεις σας και βελτιώστε την εξυπηρέτηση των πελατών σας!Η εταιρία μας σε συνεργασία με την InstantService, Inc. έχει προχωρήσει στην κατάρτιση τριών διαφορετικών μοντέλων τιμολόγησης, τα οποία και πιστεύουμε πως καλύπτουν πλήρως τις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων.

Παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε τώρα μαζί μας προκειμένου να βρούμε από κοινού την κατάλληλη λύση για τις δικές σας ανάγκες.

Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες και αναλυτικοί πίνακες με τα μοντέλα τιμολόγησης που προσφέρει η εταιρία μας:

Το μοντέλο τιμολόγησης με μηνιαίο κόστος ανά θέση agent είναι αρκετά διαδεδομένο στην παγκόσμια αγορά Live Help και Chat Messaging. H InstantService, Inc. προκειμένου να προσφέρει ανταγωνιστικές υπηρεσίες χαμηλότερου κόστους για τις επιχειρήσεις, επέλεξε την υιοθέτηση δύο εναλλακτικών και ευέλικτων μοντέλων τιμολόγησης βάσει μηνιαίας συνδρομής ή προπληρωμένου αριθμού συναλλαγών για απεριόριστο αριθμό agents και τμημάτων.

Για την πληρέστερη όμως κάλυψη των απαιτήσεων των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσφορά ακόμα μεγαλύτερη ευελιξίας και πολλαπλών επιλογών, η εταιρία μας σε συνεργασία με την InstantService, Inc. ανέπτυξε ένα νέο μοντέλο τιμολόγησης ανά θέση agent που ξεκινά από την χώρα μας την λειτουργία του στην Ευρωπαϊκή αγορά. Το ύψος του μηνιαίου κόστους ανά agent εξαρτάται αποκλειστικά από τον αριθμό των αδειών χρήσης της υπηρεσίας (agents) και προσφέρεται για απεριόριστο αριθμό συναλλαγών, όταν μία εταιρία απασχολεί περισσότερους από 10 agents.

Το μοντέλο τιμολόγησης με μηνιαία συνδρομή (S - Standard Pricing) απευθύνεται κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που μπορούν να προϋπολογίσουν τις ελάχιστες ανάγκες τους σε συναλλαγές και θέλουν να περιορίσουν το κόστος τους, διατηρώντας όμως απεριόριστο αριθμό agents και τμημάτων (departments).

Οι εταιρίες που υιοθετούν τα προγράμματα S έχουν παράλληλα τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν σε έκτακτες περιπτώσεις απότομης αύξησης των συναλλαγών chats & emails (π.χ. διαφημιστικές καμπάνιες) μέσα από την καταχώριση νέων agents και τμημάτων χωρίς κανένα επιπλέον κόστος. Η χρέωση τους δε, είναι ευέλικτη και εξαρτάται άμεσα από το πρόγραμμα που θα επιλέξουν και το εύρος χρήσης της υπηρεσίας σε ότι αφορά τον συνολικό αριθμό chats και emails που θα εξυπηρετήσουν.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την σημαντική αυξομείωση του αριθμού των chat requests που παρατηρείται σε διαφορετικές ώρες της ημέρας (π.χ. αυξημένη κίνηση στις 10-12 π.μ.) για τις περισσότερες επιχειρήσεις, των οποίων η εξυπηρέτηση συνεπάγεται αυξημένο συνολικό αριθμό agents. Με τα δύο πρωτοποριακά μοντέλα τιμολόγησης της εταιρίας μας, οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν την τιμολόγηση τους βάσει του πραγματικού αριθμού chats & emails, με αποτέλεσμα να είναι σημαντικά ευκολότερη η μέτρηση και επίτευξη Return On Investment (ROI).

2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗ (STANDARD PRICING)
Πρόγραμμα
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
Μηνιαίο Κόστος
200 €
400 €
600 €
1,000 €
1,650 €
3,300 €
9,000 €
Αρχικό Κόστος Εγκατάστασης (Set up Fee)
300 €
450 €
700 €
1,150 €
1,700 €
1,700 €
1,700 €
Αριθμός Συναλλαγών* που περιλαμβάνονται δωρεάν στο Πρόγραμμα
200
500
800
1,500
2,500
6,000
18,500
Δωρεάν Emails που περιλαμβάνει το Πρόγραμμα
-
-
4,000
7,500
12,500
30,000
92,500
Ελάχιστη διάρκεια συνδρομής
3 μήνες
3 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
6 μήνες
Κόστος ανά Chat για αριθμό μεγαλύτερο αυτών που περιλαμβάνονται δωρεάν στο πρόγραμμα
1.00 €
0.80 €
0.75 €
0.67 €
0.66 €
0.55 €
0.49 €
Κόστος ανά Email για αριθμό μεγαλύτερο αυτών που περιλαμβάνονται δωρεάν στο πρόγραμμα
-
-
0.150 €
0.133 €
0.132 €
0.110 €
0.097 €
Κόστος μεταφοράς σε άλλο πρόγραμμα
ΜΔ
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι
Όχι
Όχι
Χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει κάθε Πρόγραμμα
Basic Chat
Monitoring
Smart Button
-
Customer History
-
InstantService Email
-
-
SSL Encryption
-
-
-
Integration Window***
-
-
-
Partner Integrations FTP Ready FAQ****
-
-
-
Contact Center Training Package
-
-
-
-
* 1 Συναλλαγή = 1 Chat Session = 5 Emails
** Η παύλα (-) σημαίνει ότι δεν προσφέρεται αυτή η δυνατότητα
*** Είναι το όνομα της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η InstantService για την διασύνδεση της υπηρεσίας με βάσεις δεδομένων και συστήματα CRM του πελάτη και απαιτεί επιπλέον κόστος υλοποίησης.
**** Πρόκειται για τη δυνατότητα δημιουργίας μίας online Knowledge Base (FAQ) για την εταιρία, στην οποία θα περιλαμβάνονται αυτόματα τα περιεχόμενα των Βιβλιοθηκών των τμημάτων (Response Libraries) κατόπιν επιλογής του administrator ή/και των agents. H υπηρεσία αυτή προϋποθέτει κάποιο επιπλέον κόστος φιλοξενίας και ενεργοποίησης.

Επικοινωνήστε ζωντανά μαζί μας τώρα!

Το μοντέλο τιμολόγησης που ακολουθεί (Volume Pricing), είναι εκείνο που έχουν επιλέξει οι περισσότερες μεσαίες και μεγάλες εταιρίες-πελάτες της InstantService, Inc. στην Βόρεια Αμερική, καθώς προσφέρει χαμηλό κόστος ανά συναλλαγή, απεριόριστο αριθμό agents και τμημάτων (departments) καθώς και το σύνολο των διαθέσιμων χαρακτηριστικών της υπηρεσίας.

3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΑΓΟΡΑΣ CHATS & EMAILS (VOLUME PRICING)
Πρόγραμμα
Αρχικό Κόστος Εγκατάστασης
(Set up Fee)
Αριθμός Συναλλαγών* που περιλαμβάνονται**
Συνολικό Κόστος Πακέτου Συναλλαγών
Κόστος Ανά Chat
Κόστος Ανά Email
V1
4,300 €
30,000
15,000 €
0.50 €
0.17 €
V2
4,300 €
55,000
25,000 €
0.45 €
0.15 €
V3
4,300 €
85,000
35,000 €
0.41 €
0.14 €
V4
4,300 €
125,000
38,500 €
0.36 €
0.12 €
V5
4,300 €
200,000
55,600 €
0.33 €
0.11 €
V6
4,300 €
275,000
68,500 €
0.29 €
0.10 €
* 1 Συναλλαγή = 1 Chat Session = 3 Emails
** Ο αριθμός των προσφερόμενων συναλλαγών σε κάθε πρόγραμμα V, αφορά χρονική περίοδο ενός έτους, εντός του οποίου η εταιρία-πελάτης δύναται να τις χρησιμοποιήσει.

Επικοινωνήστε ζωντανά μαζί μας τώρα!

Όλες οι τιμές που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα αφορούν τιμολόγηση σε Ευρώ και δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Web Services | Marketing | CRM | Projects

Copyright © 2002-2006 by Contact Solutions Ltd. - Πολιτική Δεδομένων - Σύνδεσμοι: CRM, Web, Travel, Hotels